ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan, atawa hal naon wae anu geus kaalaman atawa kalaksanakeun, disebutna?

ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan, atawa hal naon wae anu geus kaalaman atawa kalaksanakeun, disebutna?

  1. informasi
  2. warta
  3. fakta
  4. laporan
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. laporan.

Dilansir dari ensiklopedia, ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan, atawa hal naon wae anu geus kaalaman atawa kalaksanakeun, disebutna laporan.

Tinggalkan komentar