Mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama sesuai pancasila sila ,…Pancasila?

Mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama sesuai pancasila sila ,…Pancasila?

  1. Pertaama
  2. Kedua
  3. Ketiga
  4. Keempat
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Keempat.

Dilansir dari ensiklopedia, mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama sesuai pancasila sila ,…pancasila keempat.

Tinggalkan komentar