Assalamualaikum.Jenengku Fatimah. Umurku 7 tahun. Omahku ana ing jalan Jambu.Piro umure Fatimah?

Assalamualaikum.Jenengku Fatimah. Umurku 7 tahun. Omahku ana ing jalan Jambu.Piro umure Fatimah?

  1. 6 taun
  2. 7 taun
  3. Semua jawaban benar
  4. Semua jawaban benar
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. 7 taun.

Dilansir dari ensiklopedia, assalamualaikum.jenengku fatimah. umurku 7 tahun. omahku ana ing jalan jambu.piro umure fatimah 7 taun.

Tinggalkan komentar